ISTEAM

תכנית חדשנית שפותחה ברשת אורט ועונה על צורכי הלמידה הרלוונטים לתקופתנו: פיתוח חשיבה ביקורתית, עבודה שיתופית, מחויבות לקבוצה, יכולת שילוב של מקורות מידע ועוד.

במקביל, התלמידים נחשפים לעולם היזמות והסטארטאפ ומגלים את העולם זה.