ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' נפתחת ותתקיים בין התאריכים ה- 3/1/22 ועד 23/1/22