מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה: אייל רותם

​מינהל הנדסה אחראי לבינוי ולפיתוח העיר ולתחזוקתה בתחומים הבאים:

 • תכנון העיר לטווח ארוך (הכנת תכנית אב ותוכניות מתאר), לטווח בינוני (ע"י תוכניות בניין עיר) ולטווח הקצר (ע"י תוכניות בנייה ופיתוח).
 • תכנון ובניית מוסדות ציבור וחינוך.
 • תכנון, ביצוע ואחזקת פיתוח וגינון בשטחים ציבוריים, כולל ריהוט רחוב ומתקני משחק.
 • תכנון, ביצוע ואחזקת תשתיות כגון: כבישים, מדרכות, תמרורים, קווי מים, ביוב, ניקוז ותאורת רחובות.
 • ליווי ותיאום עם חברות תשתיות חיצוניות – "מקורות", "בזק" חברת חשמל ועוד.
 • ליווי ובקרת תכנון של בנייה חדשה למגורים, ותעשייה, מסחר ושימושים אחרים.
 • מתן רישיונות לבניה חדשה ולתוספות בניה, הכול עפ"י חוק התכנון והבנייה.
 • פיקוח בנייה – מניעת עבירות בנייה, פיקוח על בנייה חדשה ומתן אישורי אכלוס.
 • ניהול המקרקעין בתחום השיפוט העירוני באמצעות מכרזים, הפקעות, חוזים, שמאות וספר נכסים…
 • מתן מידע תכנוני לציבור ואישורים למוסדות כגון לשכת המקרקעין (טאבו).
 • ייצוג הרשות בתחום התכנון מול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, משרד התחבורה, משרד הפנים, יזמים פרטיים ועוד.

שעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה:

יום  א' בין השעות 16:00 – 19:00 – תושבים בלבד

יום ג'  בין השעות  08:30 – 12:30 – אדריכלים/מיקצועיים, תושבים

יום ד' בין השעות   12:30 – 15:00 – תושבים,אדריכלים

יום ה' בין השעות 12:30 – 15:00 – שמאים (בדלפק)

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשונטל : 04-9085674.