ראש מינהל הנדסה ומהנדס העיר: איל רותם eyal_r@karmiel.muni.il

ע. מהנדס העיר: לוי אורלי בת שבע bat7_e@karmiel.muni.il

טלפון: 04-9085671

קבלת קהל : ימי ראשון בין השעות 16:00-19:00, בתיאום מראש

מינהל ההנדסה ומהנדס העיר אחראים על התחומים הבאים:

 1. מינהל הנדסה אחראי לתכנון, בינוי ופיתוח העיר בתחומים.
 2. תכנון העיר לטווח ארוך (הכנת תכנית אב ותוכניות מתאר), לטווח בינוני (ע"י תוכניות בניין עיר) ולטווח הקצר (ע"י תוכניות בנייה ופיתוח).
 3. תכנון ובניית מוסדות ציבור וחינוך.
 4. תכנון לביצוע שטחים ציבוריים ומתקני ספורט.
 5. תכנון, ביצוע ואחזקת תשתיות כגון: כבישים, מדרכות, תמרורים, קווי מים, ביוב, ניקוז ותאורת רחובות.
 6. ליווי ותיאום עם חברות תשתיות חיצוניות – "מקורות", "בזק" חברת חשמל תשתיות גז ועוד.
 7. ליווי ובקרת תכנון של בנייה חדשה למגורים, ותעשייה, מסחר ושימושים אחרים.
 8. מתן רישיונות לבניה חדשה ולתוספות בניה, הכול עפ"י חוק התכנון והבנייה.
 9. פיקוח בנייה – מניעת עבירות בנייה, פיקוח על בנייה חדשה ומתן אישורי אכלוס.
 10. ניהול המקרקעין בתחום השיפוט העירוני באמצעות מכרזים, הפקעות, חוזים, שמאות וספר נכסים.
 11. מתן מידע תכנוני לציבור כולל צפיה במצב בקשות להיתר ותוכניות מפורטות וכן אישורים למוסדות כגון לשכת המקרקעין (טאבו).
 12. ייצוג הרשות בתחום התכנון מול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, משרד התחבורה, משרד הפנים, נתיבי ישראל, רכבת, יזמים פרטיים ועוד.
 13. מתן מידע תכנוני מרחבי לציבור כולל נקודות עניין , תוכניות מפורטות , שבילי אופניים ועוד.