פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-23.2.20

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-7.4.20

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-26.4.20

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-27.5.20