פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-27.1.19-1

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-24.3.19-1

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-12.5.19-1

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-30.6.19

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-1.9.2019

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-20.11.19

פרוטוקול-ועדת-כספים-מיום-8.12.19-1