פרוטוקול-ועדת-כספים-1-18-מיום-7.2.18

פרוטוקול-ועדת-כספים-2-18-מיום-1.5.18

פרוטוקול-ועדת-כספים-3-18-מיום-2.9.18

פרוטוקול-ועדת-כספים-4-18-מיום-16.12.18