עיריית כרמיאל יוזמת תוכניות פעולה שנתיות תוך ארגון ויישום סדר עדיפויות לסילוק מפגעים והוספת אמצעי זהירות בעיר.

לאורך השנים העירייה פעלה למען חידוש וחיזוק התשתיות בעיר והתאמתם לצורכי האוכלוסייה המתפתחים והמשתנים.

 

שם הפרויקטמיקוםתאריך גמר ביצועסה"כ עלות הערות
הסדרת מעגל תנועהצומת היזם/המלאכה/2020-05-01 800,000
הסדרת קטע רחוב המלאכה, כולל רח' עסקים2019-11-012,500,000כולל תכנון
הסדרת צומת דרך התעשייה/פנייה לחוסנייה2019-11-01 400,000כנ"ל
הסדרת מעבר חצייה מרומזר שד' נשיאי ישראל/דרך השלום2019-08-01 400,000כולל תכנון
שדרוג צומת מרומזרהחרושת/העמק/הכבאי2019-09-01 250,000כולל תכנון
דרך גישה לרכבת ונת"ציםרחוב דרור2019-11-01 42,000,000כולל תכנון, פיקוח
התקנת יריעות לסימון מעברי חצייהצמתים ראשיים בעיר ליד מוסדות חינוךבמהלך 2019/18300,000
התקנת פסי האטהרחובות שונים בעיר ואז"ת2017-2019100,000
תאורת מעברי חצייהמקומות שונים בעיר2018800,000
הגדלת צמתיםהוספת נתיבים במעגלי תנועה שער הגיא והשלום 20182,000,000פר' משותף עם משרד השיכון