קישור לתשלומי הנדסה:

https://www.citypay.co.il/ecommerce/?siteid=1&rashut=511390&category=102