מפעל הזנה בגני החובה

טופס ויתור על הזנה

טופס בקשה להנחה

הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע – הטופס יהיה זמין בהקדם

הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי

תשלום – תוכנית מחשב לכל ילד