מנהלת: עופרה פרקש

המחלקה מופקדת על הפצת התרבות ברוח המסורת, בדרך לימודית ובדרך חווייתית. התרבות היהודית המסורתית מורכבת מקשת מגוונת של תחומים ונושאים ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה, תיאטרון וקולנוע.

המחלקה מקיימת  מפעלי לימוד ואירועי תרבות יהודית, המעניקים למשתתפים בהם ידע וחוויה, בכל התחומים ובכל מגוון הנושאים והדרכים הכלולים בתרבות היהודית.

ציבור היעד כולל גברים ונשים בכלל האוכלוסיה, דתיים ושאינם דתיים, ותיקים ועולים חדשים, מגיל צעיר ועד זיקנה ושיבה. רוב פעילותו של האגף נעשית מחוץ למערכת החינוך הפורמלית.