תנועות הנוער בכרמיאל

 בני עקיבא  

 הנוער העובד והלומד 

  הצופים 

  השומר הצעיר