צוות הטיפול בתחום הזיקנה אחראי על מתן מענים לצרכים הייחודיים של אוכלוסיית הזקנים בעיר – גברים מעל 67 ונשים מגיל 62. ניתנת עדיפות בסיוע לקשישים בסיכון גבוה: זקנים בודדים, מוגבלים בתפקוד ובעלי הכנסות נמוכות.
מטרת הטיפול הינה לסייע לאדם המבוגר לשמור על איכות חיים מיטבית.
 ייעוץ, ליווי ותמיכה בהתמודדות עם השינויים וקשיים בגיל הזיקנה (מות בן זוג, ירידה במצב בריאותי ותפקודי, בדידות חברתית וכו').
 טיפול אישי ועזרה ביתית על פי קריטריונים של משרד הרווחה.
 הכנת תוכניות לזכאי חוק סיעוד ומעקב על מתן שירותי הסיעוד.
 הפנייה למרכזי יום ,מועדונים חברתיים, מרכז תעסוקה.
 הכוונה ותווך בין הזקן לבין מוסדות בקהילה (ביטוח לאומי, קופות החולים, משרדי ממשלה וכו').
 סיוע כספי לזכאים עבור צרכים מיוחדים (הסעות לטיפולים רפואיים, טיפולי שיניים, משקפי ראיהועוד) בכפוף למבחן הכנסות ומגבלות התקציב.
 ייעוץ לקראת מעבר לבתי אבות והשמה לזכאים במסגרות המוכרות ע"י משרדי הרווחה.
 הפניית בקשות למשרד הבריאות עבור סידורים בתי אבות סעודיים.
 טיפול בזקנים חסרי ישע באמצעות חוקי הגנה בידי פקידת סעד.
 תוכניות קבוצתיות לניצולי שואה.
 טיפול ומניעת אלימות כלפי זקנים.
תוכניות מיוחדות:
 אוזן קשבת – מעקב ושמירת קשר טלפוני ע"י מתנדבים עם זקנים בודדים ומרותקים לבית.
 קבוצות תמיכה למשפחות המטפלים בחולי אלצהיימר ודמנציה עו"ס מיכאל 9088173 – או                 במייל – tilkinm@karmiel.muni.il 
 שירות לטיפול ומניעת התעללות בקשישים בליווי ייעוץ משפטי ייחודי – עו"ס אנה פריימן –                   9088107 – או במייל – ana_f@karmiel.muni.il
 ועדת היגוי עירונית בינמקצועית לטיפול ומניעת אלימות נגד קשישים – אנה טל – 9088107.
 בכבוד ובידידות – פרוייקט תמיכה וסיוע של הקרן לידידות לקשישים בודדים בעלי הכנסות                   נמוכות והמטופלים ברווחה.
פעילות בשיתוף עמותת "בראט"
 מרכזי יום לזקן לבעלי מוגבלות בתפקוד היומיומי ברחוב צה"ל וברחוב אשכולות
 מועדונים חברתיים.
 שכונות תומכות.
 קפה אירופה לניצולי שואה.
 פרויקט ברכה – לניצולי שואה.
 מועדון מועשר – לקשישים בני העדה האתיופית.