:מנהל/ת המחלקה לתחבורה ופיתוח: ד"ר טל מילמן   tal_m@karmiel.muni.il

עוזרת מנהלת המחלקה: שרונה אמזלג    sharonaa@karmiel.muni.il

קבלת קהל: ימי  ראשון בין השעות 16:00-19:00 ובתיאום מראש

טלפון 04-9085691/2

המחלקה אחראית על:

  1. תכנון מערכת הכבישים והמדרכות בעיר כולל ניקוז וליווי תכנון נושאי התחבורה בכל פרויקט המטופל במינהל ההנדסה.
  2. ביצוע פרויקטים של ניקוז ותיעול שטחים ציבוריים, שילוט, תמרור, סימון כבישים, מפגעים
  3. ביצוע פרויקטים תחבורתיים כגון ככרות, כבישים, רמזורים ומערכות ניקוז.
  4. בקרת תכנון תנועתי וניקוז של כל בקשה להיתר בתחום כרמיאל.
  5. נציגות ברשות הניקוז גליל מערבי וטיפול בנושא ניקוז משותפים לכרמיאל ושכנותיה.
  6. טיפול בקבלת אישורי משרד התחבורה ו/או המשטרה לתוכניות תנועה.
  7. ריכוז נושאים המועלים בוועדת תיאום תנועה וועדת בטיחות בדרכים וגורמים אחרים.
  8. אחריות וביצוע עבודות בטיחות בכבישים מתקציב משרד התחבורה.
  9. טיפול בפניות תושבים בתחומי האחריות של המחלקה.