תו עירוני מאפשר לתושבי כרמיאל להחנות את כלי הרכב בתחום חניה מוסדרת וללא תשלום במספר אזורי חנייה שנקבעו כאזורי אכיפה ומסומנים בתמרור ובתנאי שחונים לפי הוראות הכתובות בתמרורים ו/ או בשלטים.  ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום או בהתאם למופיע בתמרור.

הוצאת תו עירוני מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים בכרמיאל ורישום כתובת המגורים ברישיון הרכב ובתעודת הזהות.

מי זכאי לתו דייר?

כל אדם המתגורר (מגורים בלבד) בכרמיאל רשאי לקבל תו עירוני.

אין מגבלה לכמות התווים העירונים הניתנים ובלבד שהמבקש עומדים בתנאים.

המסמכים הדרושים לקבלת תו עירוני:

  • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים בכרמיאל.
  • עותק מצולם של רישיון הרכב  תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים בכרמיאל.

בנוסף במידה והינך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

  • שוכר דירה – עותק מצולם של חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש .
  • המחזיק ברכב ממקום העבודה – (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד.
  • ברכבי ליסינג להציג הסכם קניית הרכב.
  • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה – (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע"ש המבקש מחברת ההשכרה.

תוקף תו החנייה פג ב-31 בדצמבר של אותה שנה. בדירה שכורה יינתן תו החנייה לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות.

בעל תו עירוני אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע"י הפקחים. השימוש במדבקות הופסק.

ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל. 

להגשת בקשה לחץ כאן