המסמכים הדרושים לקבלת התו: עותק מצולם של תעודת זהות כולל הספח שבו רשומה כתובת מגורים מעודכנת,עותק מצולם של רשיון הרכב בתוקף ע"ש המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

להגשת בקשה לקבלת תו עירוני באמצעות טופס מקוון לחץ כאן