תו זה מקנה חניה ללא תשלום למשך שעתיים ראשונות בחנייה מוסדרת ומוגדרת כחניה בתשלום בכל רחבי העיר.

מי זכאי לתו דייר?

תו גיל מוענק לתושבי כרמיאל בני 70 ומעלה.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר:

  • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית בכרמיאל.
  • עותק מצולם של רישיון הרכב  תקף על שם המבקש.
  • עותק מצולם של רישיון הנהיגה בתוקף ע"ש המבקש.

בעל תו גיל אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע"י הפקחים.

השימוש במדבקות הופסק.

ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל. 

להגשת בקשה לחץ כאן