תו גיל מוענק לבני 70+ בלבד, תו זה מקנה חניה ללא תשלום למשך שעתיים בכל אזורי העיר בהם החניה בתשלום.

המסמכים הדרושים לקבלת התו: צילום של ת.ז. כולל הספח,צילום של רישיון הרכב וצילום רישיון הנהיגה של הזכאי לתו.

קבלת תו הדייר והתו העירוני במשרדי רשות החנייה בלבד. להגשת בקשה לקבלת תו גיל באמצעות טופס מקוון לחץ כאן