תפקידי המחלקה

  • שיווק כרמיאל כעיר אטרקטיבית למגורים
  • הענקת סל הטבות עירוני לתושבים חדשים
  • יצירת נתיב השתלבות של אוכלוסייה​ חדשה בכלל השירותים והפעילויות בעיר
  • ליווי לאורך זמן של אוכלוסיות חדשות הנקלטות בעיר
  • הנגשה של מידע רלוונטי בתחומי התעסוקה, השכלה גבוהה, שירותים עירוניים, חינוך, מעורבות חברתית, תרבות ופנאי.​