הורים יקרים שלום, 

בשנת הלימודים תשפ"א תתקיים  בגני החובה תוכנית הזנה מטעם משרד החינוך במסגרת התוכנית יקבלו ילדי גני-החובה ארוחת צהריים חמה בימים ראשון עד חמישי בשבוע,  הארוחה תוגש בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שנקבע ע"י משרד החינוך.

השתתפות במפעל ההזנה : מחייבת תשלום, בהתאם להנחיות משרד החינוך לשנת תשפ"א, מחיר מסובסד לארוחה יומית לתלמיד הינו  7.00  כפול 181 ימי לימודים = סה"כ שנתי 1267₪. 

ההזנה תחל ביום ראשון 6 בספטמבר 2020  ותתקיים עד ה- 30 ביוני 2021  בימי הלימודים בלבד.

הורים שאינם מעוניינים במפעל ההזנה יוכלו לבטל השתתפות באמצעות חתימה על טופס ויתור  ושליחתו למנהלת ההזנה הגב' תמי ברק, בדוא"ל –   baraki279@gmail.com

הורה שלא  יודיע בכתב למנהלת ההזנה על ביטול השתתפות בהזנה יחויב במלוא הסכום  גם אם ילדו לא קיבל ישתתף במפעל ההזנה.

הודעה לגננת בדבר ביטול השתתפות לא תחשב לביטול המזכה כספית.

אמצעי תשלום:

בהוראת קבע / כרטיס אשראי  – את הטפסים ניתן להוריד מפורטל החינוך.

התשלום יחל מחודש אוקטובר – בעשרה תשלומים ללא ריבית וללא תפיסת מסגרת אשראי.

את טופס הוראת הקבע חתום ע"י הבנק שבו מתנהל החשבון ולשלוח לידי שרה איילין במחלקת הגבייה בדוא"ל:  sarahg@karmiel.muni.il  או בפקס 04-9085629.

הנחות

הורים שאין ביכולתם לשלם את מלוא התשלום רשאים להגיש בקשות להנחה ובמקביל לשלם תשלום ביניים אחד בסך 105 ₪ לילד.

וועדת הנחות מיוחדת ובה נציגות  חינוך והרווחה תיקבע את שיעורי ההנחות לזכאים. בסיס הזכאות הוא שיעור ההכנסה החודשית ברוטו לנפש.

לטופס הבקשה להנחה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג
  2. צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח הילדים.
  3. אישור ביטוח לאומי על תמיכה(במידה ומקבלים).
  4. אישור על גובה דמי המזונות.

בקשה ללא כול האישורים תידחה ע"י וועדת ההנחות. הודעות להורים באשר לשיעורי ההנחה שאושרו יימסרו במהלך חודשים  אוקטובר נובמבר.

 

הנחיות כלליות:

בעת הרישום אנא ציינו את סוג הארוחה: בשרית או צמחונית.

ילדים בעלי רגישות למזון חייבים באישור רפואי מפורט, לשם הספקת הזנה מתאימה.

ילדים בעלי רגישויות שלמפעל ההזנה אין מענה עבורם לא יוכלו להשתתף במפעל ההזנה.

 

טלפון לבירורים – 04-9085658  ימים א'-ה' בין השעות 8:00-10:00

וביום ראשון בשעות בין השעות 16:00-19:00

 

בברכה,

 

אודי איזק                                     לימור סלע                                          תמי ברק

ראש מינהל חינוך                        מנהלת מח' הגיל הרך                      מנהלת מדור פרויקטים