כצעד נוסף בשיפור השירות לתושבי העיר, באפשרותך לקבל תו דייר אזורי. תו הדייר האזורי מאפשר להחנות את כלי הרכב ללא תשלום באזור החנייה המופיע על התו, בתחום חנייה מוסדרת (בסימון כחול לבן) ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים ו/או בשלטים.  בקשה לתו דייר אזורי לתושבי כרמיאל על פי סעיף 9(א) לחוק עזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט 2019.

ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום.

הוצאת תו דייר אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים באזור החנייה ורישום כתובת מגורים ברישיון הרכב ובתעודת הזהות.

לתשומת ליבך, התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או להעברה לאדם אחר ו/או לרכב אחר.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר:

  • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח,שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית באזור החנייה בכרמיאל.
  • עותק מצולם של רשיון הרכב  תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

בנוסף במידה והנך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

  • שוכר דירה – עותק מצולם של חוזה שכירות  חתום ע"י עו"ד או נוטריון, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש .
  • המחזיק ברכב ממקום העבודה – (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד.
  • ברכבי ליסינג להציג הסכם קנית הרכב.
  • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה – (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע"ש המבקש מחברת ההשכרה.
    בעל תו דייר אשר מכר את רכבו או שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, ברשות החנייה מערכת ממוחשבת המזהה את תו הדייר המוצמד לרכב.
ניתן להגיש בקשה לקבלת התו באמצעות טופס מקוון לחץ כאן, ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות הפקס,אינטרנט,
הגעה למשרד רשות החנייה.