תו הדייר האזורי מאפשר להחנות את כלי הרכב בתחום חניה מוסדרת וללא תשלום באזור החנייה שנקבע כאזור אכיפה ומסומן בתמרור לבעלי תו דייר ובתנאי שחונה לפי הוראות הכתובות בתמרורים ו/ או בשלטים.

ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום או בהתאם למופיע בתמרור.

הוצאת תו דייר אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים באזור החנייה ורישום כתובת המגורים ברישיון הרכב ובתעודת הזהות.

מי זכאי לתו דייר?

אדם המתגורר (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר רשאי לקבל תו דייר.

על פי החוק זכאי דייר לעד כשני תווי דייר למשפחה.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר:

  • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית באזור החנייה המבוקש בכרמיאל.
  • עותק מצולם של רישיון הרכב  תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

בנוסף במידה והינך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

  • שוכר דירה – עותק מצולם של חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש .
  • המחזיק ברכב ממקום העבודה – (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד.
  • ברכבי ליסינג להציג הסכם קניית הרכב.
  • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה – (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע"ש המבקש מחברת ההשכרה.

תוקף תו החנייה פג ב-31 בדצמבר של אותה שנה. בדירה שכורה יינתן תו החנייה לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות.

בעל תו דייר אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע"י הפקחים. השימוש במדבקות הופסק.
ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל.  

להגשת בקשה לחץ כאן