נציגי העירייה בדירקטוריון התאגיד

מר אבינועם צפיר – יו"ר הדירקטוריון

גב' סילביה דסקלו – חברת דירקטוריון

גב' ענת משה – חברת דירקטוריון

מר כפיר כהן – חבר דירקטוריון

 

לאתר התאגיד