משך השלב: 5 ימי עבודה לבדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים + 30 ימי עבודה להכנת תיק המידע.

  • הגשת בקשה לתיק מידע להיתר תבוצע ע"י עורך בקשה בלבד – אדריכל, מהנדס, הנדסאי (בניין או אדריכלות). על העורך להגיש בקשה באמצעות מערכת רישוי זמין באינטרנט ובהתאם להנחיות המערכת.
  • כדי להגיש בקשה, יש לשלם את האגרה
  • לבקש אגרת מידע – ע"י העורך, במייל לכתובת rakezet_rishuy@karmiel.muni.il או להגיע למשרדי הוועדה בזמן קבלת קהל.
  • את תשלום אגרת תיק המידע ניתן לבצע בקישור הבא: תשלום אגרת מידע או בקופת העירייה.
  • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען ברשות הרישוי את עמידתה בתנאי סף מוקדמים, בתוך 5 ימי עבודה. במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הערות לתיקון דרך מערכת רישוי זמין.
  • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף המוקדמים, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר. המידען ברשות הרישוי יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים לבקשת תיק המידע, הן מתוך הרשות המקומית והן מחוץ לה, ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 30  ימי עבודה.
  • תיק המידע להיתר עבור בקשה לתיק מידע, תקף לשנתיים מיום קבלתו.