רשימת קבלנים פרטיים לפינוי פסולת בניין ותעשייתית 
מספרשם החברה מנהל- טלפון נייד
1"החברה הצפונית לאיסוף אשפה"משה יקוט: 04-6989436
052-4201933
2נג'אתי עזרא ובניו בע"מ חזי: 050-5470577
רוני: 050-5624884
עזרא: 050-5326573
3י.ע. ויד רם לאיכות הסביבה יעקב: 04-9888071/2
04-6540000
4פ.צ. שיקום מחצבות הצפון
יש לנו שירות פינוי הובלה+הטמנה
פסולת בניין- גזם- פסולת יבשה גוש חלב
ניראל: 057-2205085 ,057-2205131
פקס: 072-2766239
5החברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ חיים בע"מ טלפון: 04-6989460
נייד: 052-4201900, 052-4201934