רשמו בוויז ״ קליקה כרמיאל ״
רחוב נשיאי ישראל 11

04-46727440