מחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל, בסיוע המשרד להגנת הסביבה, מבקשת לעודד ולתמוך בעשייה קהילתית, סביבתית ומקיימת ברחבי כרמיאל.

אנו מזמינים קבוצות תושבים, מכלל המסגרות הפועלות ברחבי העיר, להציע פרויקטים לעשייה סביבתית וקהילתית בנושא "פעילות קהילתית לחשיפה ושמירה על הטבע העירוני". מטרת הקול קורא היא לאפשר היכרות מעמיקה עם הטבע העירוני, לחבר קהלים נוספים לנושא ולייצר תחושת שייכות ואחריות כלפי המקום והסביבה בה אנו חיים.

תינתן עדיפות לפרויקט ארוך טווח, המבוסס על תהליך חשיבה משותף  למעגל נרחב של תושבים.

תחילת יישום הפרויקט שייבחר – דצמבר 2020.

לינק לחוברת הקול קורא – לחץ כאן

קול קורא לעידוד ותמיכה בפרויקטים סביבתיים בקרב התושבים.מחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל, בסיוע המשרד להגנת הסביבה,…

Posted by ‎כרמיאל – karmiel‎ on Tuesday, September 15, 2020