הוועדה לבחירת יקיר העיר כרמיאל מזמינה את התושבים להציע מועמדים לתואר יקיר העיר לשנת 2022.

קריטריונים לקבלת תואר יקיר העיר כרמיאל:

 • תושב העיר.
 • תרומה משמעותית של מעל 10 שנים לפחות.
 • מעשים ופעולות פורצי דרך וייחודיים שתרמו באופן בולט ומשמעותי לקידום העיר וחיזוק הקהילה.

 הבחירה בקטגוריות הבאות:

 • רווחה וקהילה
 • חינוך
 • קליטת עליה ושילוב בקהילה
 • ספורט
 • תעשייה

אופן פניה להצעת מועמדים:

 • נא להעביר במייל לרחל קדוסי בלשכת המנכ"לית:: kadusi@karmiel.muni.il
 • יש לצרף 3 מכתבי המלצה, בנוסף לטופס המועמדות.
 • ניתן לצרף חומרים/תיעוד או כל מסמך נוסף התומכים במועמדות.

 

Объявляется конкурс на номинацию Почётный житель города 2022

Отборочная комиссия Кармиэля приглашает всех жителей выдвинуть свои кандидатуры на звание Почетного жителя города 2022

Критерии для получения звания:
– Житель города
– Значительный вклад в жизнь города на протяжении минимум 10 лет
– Прорывы, новшества, уникальные действия, которые значительно и существенно способствовали развитию города и укреплению сообщества

На выбор следующие категории:
– Благосостояние и общество
– Помощь репатриантам в интеграции в общество
– Образование
– Спорт
– Промышленность

Как подать заявку:
Предложение должно быть отправлено в виде подробно заполненного бланка заявления в офис генерального директора до 31.07.22
Пожалуйста, отправьте электронное письмо на имя Рахель Кадуси в офис генерального директора по почие: kadusi@karmiel.muni.il
К бланку необходимо приложить 3 рекомендательных письма вашей кандидатуры.
Вы также можете прикрепить материалы/документацию или любой другой документ, подтверждающий все заслуги кандидата.