קבלת קהל במינהל החינוך תעשה בתיאום מראש בלבד:

ימים שעות
א' 16:00-18:45
ג' 09:00-13:00
ד' 13:00-15:30
ה' 09:00-13:00

 

טלפונים לתיאום לפי מחלקות:

ראש מינהל חינוך 04-9085641
מח' בתי ספר 04-9085603
מח' הסעות 04-9085652
מח' חינוך מיוחד 04-9085725
מח' גני ילדים 04-9085644
סייעות גני ילדים 04-9085645

 

לא ניתן להגיע למשרדי מינהל החינוך ללא תיאום תור מראש!