קבלת הקהל במשרדי הועדה תעשה בתיאום מראש בלבד.

לתיאום זימון תורים יש להתקשר בימים א' ו- ד' בין השעות 08:30 – 12:00 בטלפונים: 04-9085674, 04-9085723 (במועדים אלו ניתן לקבוע תור בלבד)

קבלת קהל טלפונית תעשה בימים ג' ו- ה' בין השעות 08:30 – 12:00 בטלפונים: 04-9085674, 04-9085723 (במועדים אלו ייתן שירות טלפוני כללי – לא זימון תורים)

 

שימו לב – לא ניתן להגיע למשרדי הועדה ללא תיאום תור מראש.