שרון קליין רז

מנהלת הקליקה

Sharon_r@karmiel.muni.il

04-4672441

יובל רדיאנו נחמיהייב

רכזת קהילה ואדמיניסטרציה

Yuval_r@karmiel.muni.il

04-6727440

חנה קליין

מובילת תחום תעסוקה

hana@karmiel.muni.il

04-4672443

אהרון זבולון – אב הבית – סגן יו״ר ועד העובדים

רחל עקיבא – אם בית