פרוטוקול ישיבת מועצת שלא מן המניין מיום 11.12.19

8.19 פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 8.19 מיום 11.12.19

7.19 פרוטוקול מועצת עיר 7.19 מיום 06.11.19

6.19 פרוטוקול מועצת עיר מס 6.19 מיום 11.09.2019

5.19 פרוטוקול מועצת עיר 5.2019 מיום 10.07.19

פרוטוקול מועצת עיר לא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים מיום 5.6.19

4.19 פרוטוקול מועצת עיר מן המניין מיום 5.6.19

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים 15.5.19

3.19 פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 3.2019 ציום 15.05.2019

1.19 פרוטוקול מועצת עיר 1.2019 מיום 06.02.2019

פרוטוקול מועצת עיר לא מן המניין תקציב פיתוח 2019 מיום 3.4.19

2.19 פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 2.2019 מיום 3.4.19

8.19 פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 8.19 מיום 11.12.19

פרוטוקול מועצת עיר 7.19 מיום 06.11.19

1.19 פרוטוקול מועצת עיר 1.2019 מיום 06.02.2019

פרוטוקול מועצת עיר 5.2019 מיום 10.07.19

פרוטוקול מועצת עיר מן המניין מיום 5.6.19

פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 3.2019 ציום 15.05.2019

פרוטוקול מועצת עיר מן המניין מיום 5.6.19

פרוטוקול מועצת עיר מס 6.19 מיום 11.09.2019

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין מיום 17.3.19

פרוטוקול שלא מן המניין תקציב 2019

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 11.12.19