פרוטוקול מועצת עיר חגיגית 21/11/2018

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין מיום 26 לאוגוסט 2018

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין מיום 1 לאוגוסט 2018 – תאגידים עירוניים

פרוטוקול מועצת עיר מיום 1 באוגוסט 2018

פרוטוקול מועצת עיר דיון מיוחד בנושאי ביקורת מיום 6 במאי 2018.

פרוטוקול מועצת עיר מיום 6 במאי 2018

פרוטוקול מועצת העיר שלא מן המניין – תקציב פיתוח – מיום 21 לפברואר 2018

פרוטוקול מועצת העיר מיום 21 לפברואר 2018

פרוטוקול מועצת עיר 1.2018

פרוטוקול מועצת עיר חגיגית

פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018