פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס 7.2017 מיום 31.12.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין תקציב העירייה לשנת 2018 מיום 29.11.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 6.2017 מיום 1.11.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 27.09.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת שלא מן המניין מיום 16.08.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 5.2017 מיום 16.08.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 3.2017 מיום 28.06.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 228.06.2017 צו המיסים לשנת 2018 תוספת

תיקון פרוטוקול מועצת עיר מס 2.2017 מיום 03.05.2017

פרוטוקול מועצת עיר מס 2.2017 מיום 03.05.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 19.03.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין – אישור צו מיסים לשנת 2018 מיום 01.03.2017

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין – אישור תקציב פיתוח לשנת 2017 מיום 01.03.2017

פרוטוקול מועצת עיר מס 1.17 מיום 01.03.2017

פרוטוקול אישור טלפוני מיום 1 לפברואר 2017