פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין – תקציב העירייה לשנת 2016 מיום 30.12.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 8.2015 מיום 30.12.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 7.2015 מיום 15.11.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 6.2015 מיום 11.10.2015

אסיפה כללית של עמותת פסטיבל כרמיאל מיום 02.09.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 5.2015 מיום 02.09.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 4.2015 מיום 01.07.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 3.2015 מיום 20.05.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 2.2015 מיום 11.03.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 1.2015 מיום 04.02.2015

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 04.02.2015 אישור תקציב פיתוח לשנת 2015