2019

פרוטוקול של ועדת מאבק בנגע הסמים מספר 1 2019
פרוטוקול של ועדת מאבק בנגע הסמים מספר 2 2019
פרוטוקול של ועדת מאבק בנגע הסמים מספר 3 2019

2020

פרוטוקול ועדת הסמים מספר 1 27.5.20
פרוטוקול ועדת הסמים מספר 2 29.9.20