עיקרי הפעילות לחינוך והסברה לבטיחות בדרכים בכרמיאל

 • עיריית כרמיאל עובדת לפי תוכנית עבודה שנתית למניעת היפגעות להולכי רגל בקרב אזרחים ותיקים וילדים. התוכנית כוללת מניעת היפגעות בהולכי רגל, שימוש בהתקני ריסון ברכב ורוכבי דו גלגלי.
 • שיתופי פעולה עם משרדי העירייה וגופי הסמך מקדמים את נושא הבטיחות בדרכים, מועדוני קשישים, מעונות נעמ"ת, ויצ"ו, מחלקת החינוך ובתי הספר, מחלקת הנדסה, מינהל שפ"ע, שיטור עירוני, ומשטרת ישראל.
 • מתנדבים בקהילה – במעונות ברחבי העיר, מועדוני קשישים ובתי ספר.

 

פעילויות הסברה עיקריות 2019

 • הדרכת משמרות זה"ב לתלמידי שכבת ו'.
 • נשק וסע.
 • פעילות למניעת היפגעות ילדים בגנים ובבתי הספר היסודיים.
 • תוכנית הסברה לנהגים צעירים (בסיוע תחליפי רכב + תוכנית הסברה בבתי חולים).
 • פעילות הסברה לקשישים בשפות שונות.
 • הסברה להורים במעונות למניעת שכיחת ילדים ברכב.
 • צביעת "מדרכות מסבירות" להולכי רגל ליד מעברי חצייה.
 • קמפיין הסברה בשלטי חוצות למניעת "היסח דעת" בנהיגה.