תחנת המעבר האזורית לסילוק פסולת הופעלה בחודש ספטמבר 89. התחנה הביאה לחיסול 8 מזבלות "פיראטיות" בבקעת בית הכרם. התחנה קולטת בכל יום כ- 60 טון אשפה (ביתית ותעשייתית). התחנה זכתה ב- 5 כוכבי יופי של המועצה לישראל יפה מספר שנים ברציפות.