משחקי אתגריים, תחרויות נושאות פרסים ומשימות בשילוב מים.

שימו לב, הכניסה לפארק בימי הפעילות תתאפשר מהשער הראשי של הפארק בלבד, שאר שערי הפארק יהיו סגורים. 

 

תאריךשעותקפסולהלהרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה