עתודה מדעית טכנולוגית

(עמ"ט) היא תוכנית מצוינות יוקרתית של החינוך הטכנולוגי במערכת החינוך.

התוכנית מקדמת עלייה בשיעור מספר התלמידים והתלמידות המסיימים עם תעודת בגרות טכנולוגית-מדעית איכותית.