חברי הנהלת העמותה

שםתפקידהרכב סיעתי
משה קונינסקייו"ררק כרמיאל
קורן נוימרקחבר מועצההליכוד
אבי קוריאטחבר מועצההתחדשות
ירון מישורינציג ציבוררק כרמיאל
אלכסיי סימוניןנציג ציבורטב
שגב אלקייםנציג ציבורמשנים כיוון
אלי שדהעובדי עירייה
יפה רזעובדי עירייה
שולה מנחםעובדי עירייה