סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-4.5.17

סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-10.9.17

סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-19.10.17

סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-26.6.17

סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-27.4.17

סקר אסבסט במבני ציבור בכרמיאל-28.5.17