פרטי עבירהגובה קנס
חנייה רכב שאינו נכה בחניית נכה1000 ₪
חניה על המדרכה עם 3-4 גלגלים500 ₪
חניה על המדרכה עם 1-2 גלגלים250 ₪
חניה במקום המסומן באדום-לבן250 ₪
חניית רכב בתחנת אוטובוס250 ₪
הפרעה לתנועה250 ₪
חניית רכב כבד (מעל 10 טון) ברחבי העיר בלילה250 ₪
חניה הנוגדת את התמרור/ הסדר תנועה/ חוק עזר100 ₪
חניה שלא לפי הסימון100 ₪
אי תשלום חנייה100 ₪

לרשימת העבירות המלאה יש לפנות למשרדי רשות החניה.