• החזקת כלב ללא חיסון כלבת​: 1,500 ש"ח
 • החזקת כלב ללא רישיון בתוקף​: ​500 ש"ח
 • אי דיווח תוך 7 ימים על שינוי בפרטי הכלב: 250 ש"ח
 • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי: 1,500 ש"ח
 • אי הצבת שלט זהירות כלב בחצר: ​250 ש"ח
 • יבוא כלב מסוכן: 10000 ש"ח
 • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון: 5,000 ש"ח
 • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת: 5,001 ש"ח
 • ​אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן": 500 ש"ח
 • אי חסימת פיו של כלב מסוכן  בסמיכות לאדם מתחת לגיל  16: 1,000 ש"ח
 • כלב מסוכן משוטט או ללא מחסום: 1,500 ש"ח
 • בעליו של כלב שנשך ולא הסגירו תוך 24 שעות: ​2,000 ש"ח

על מנת לשמור על בריאות ובטיחות כלבכם, בריאות הציבור ולמנוע עוגמת נפש מיותרת, אנא הקפידו על שמירת החוק והימנעו מקנסות.