חתך לפי גילאים וסוג מעורבות 2017-2019

מיקום התאונות ומידת הפציעה 2017-2019

מעורבות בתאונות לפי גילאים ומידת הפגיעה 2017-2019

מספר נפגעים בתאונות לפי שנים