קורונה 2020 – עיריית כרמיאל בנתונים ומספרים

פורטל החירום הלאומי

התו הסגול

בקשה לביטול קנס מינהלי – קורונה