משמעויות מנתוני התאונות בכרמיאל

  • התאונות השכיחות בכרמיאל: פגיעה בהולך רגל 36%  והתנגשות חזית לצד 32%.  אולם בתאונות החמורות (קטלני וקשה) –  פגיעה בהולך רגל  69% ותאונה עצמית 15%.
  • הולכי רגל: 123 תושבים נפגעו כהולכי רגל בעיר (מאז 2016), רובם הגדול קשישים וחלק ילדים.
  • שימוש בהתקני ריסון לרכב– מספר גבוהה של 177 תושבי כרמיאל נפגעו כנוסעי רכב מהם 70 ילדים ונערים מתחת לגיל 20.
  • דו גלגלי33 רוכבים נפגעו בכרמיאל רובם צעירים .
  • דרכים בין עירוניות – בשעה ש- 255 תושבי כרמיאל נפגעו בתאונות בעיר, בתקופה המקבילה נפגעו 260 תושבי כרמיאל בכבישים הבינעירוניים.

 

מסקנות מהנתונים

  • אוכלוסיות בסיכון: הולכי רגל קשישים (מעל גיל 65) וילדים (גיל 5-14) , נהגים צעירים (גיל 16-24) הן כנהגים והן כרוכבי דו גלגלי, וכן הגברת השימוש בהתקני ריסון כנוסעי רכב לילדים (גיל 5-14)
  • התנהגויות מסוכנות: מניעת חצייה לא בטוחה+ הסברה לנהגים למתן זכות קדימה לה"ר. מניעת נהיגה במהירות ונהיגה תחת השפעת חומרים אסורים.
  • הגברת מעורבות חברתית של קבוצות מתנדבים בעיר.