במרכז קשר מתקיימים מפגשים של הורים לא משמורנים וילדיהם. המפגשים בפיקוח וליווי של עובדת סוציאלית תוך מתן ייעוץ, הכוונה והדרכה למשפחה.

המרכז הינו איזורי ומשרת את תושבי כרמיאל ויישובי הסביבה.

ההפניה למרכז קשר נעשית על ידי עו"ס לפי חוק סדרי דין ונוער.