הורים יקרים שלום,

 

בשנת-הלימודים  תשפ"ב תתקיים בגני חובה תוכנית הזנה מטעם משרד החינוך. במסגרת התוכנית  יקבלו ילדי גני-החובה ארוחת צהריים חמה בימים א-ה  בשבוע, הארוחה תוגש בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שנקבע ע"י משרד החינוך.

השתתפות בתוכנית  ההזנה : מחויבת תשלום. מחיר מסובסד (כרגע עדין לא פורסם ע"י משרד החינוך) כפול 176 ימי לימודים.

ההזנה תחל ביום ראשון 12 בספטמבר 2021 ותתקיים עד ה-30 ביוני 2022 בימי הלימודים בלבד.

 

תשלום:

התשלום יחל מחודש אוקטובר – בעשרה תשלומים ללא ריבית  וללא תפיסת מסגרת.

בכרטיס אשראי

בהוראת קבע

את טופס הוראת הקבע חתום ע"י הבנק שבו מתנהל החשבון לשלוח לידי שרה איילין  במחלקת הגבייה.

בדו"אל  sarahg@karmiel.muni.il  או lily_h@karmiel.muni.il  או בפקס 04-9085629

 

הנחות

הורים שאין ביכולתם לשלם את מלוא  התשלום רשאים להגיש בקשות להנחה ובמקביל לשלם תשלום ביניים אחד בסך 105   ₪ לילד.

לטופס ההנחה – לחץ כאן

וועדת הנחות מיוחדת ובה נציגות חינוך והרווחה תיקבע את שיעורי ההנחות לזכאים. בסיס הזכאות הוא שיעור ההכנסה החודשית ברוטו לנפש.

לטופס הבקשה להנחה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג
  2. צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח הילדים.
  3. אישור ביטוח לאומי על תמיכה(במידה ומקבלים).
  4. אישור על גובה דמי המזונות.

בקשה ללא כל האישורים תידחה ע"י וועדת ההנחות.

הודעות להורים באשר לשיעורי ההנחה שאושרו יימסרו במהלך חודשים אוקטובר נובמבר.

    

ביטול השתתפות בתוכנית ההזנה

הורים שאינם מעוניינים במפעל ההזנה יוכלו לבטל השתתפות באמצעות חתימה על טופס ויתור שמופיע כאן.

הורה שלא יודיע בכתב על ביטול השתתפות בהזנה יחוייב במלוא הסכום גם אם ילדו לא קיבל והשתתף במפעל ההזנה.

הודעה לגננת בדבר ביטול השתתפות לא תחשב לביטול המזכה כספית.

   

הנחיות כלליות :

בעת הרישום אנא ציינו את סוג הארוחה: בשרית או צמחונית

ילדים בעלי רגישות למזון חייבים באישור רפואי מפורט, לשם הספקת הזנה מתאימה.

 

ילדים בעלי רגישויות שיידחו ע"י משרד החינוך בשל חוסר מענה לא יוכלו להשתתף במפעל ההזנה.

טלפון לבירורים – 049085658 בימים א-ה בין השעות 8:00-10:00

בימי ראשון בשעות קבלת קהל בין השעות 16:00-19:00