הרכב המנהלת

שםתפקידהרכב סיעתי
משה קונינסקיחבר מועצהרק כרמיאל
שולה מנחםעובד עירייה
משה אלפנדרינציג ציבורטב