עתה תוכלו לפנות לעיריית כרמיאל באמצעות טופס זה.
אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה.
לשירותכם, יפה רז   yafar@karmiel.muni.il
04-9085554

לפנייה באמצעות טופס מקוון לחץ כאן