מכרז 23-2021 נספחים

23-2021 מכרז כתב כמויות

מכרז 23-2021 כללי+חוזה

מכרז 23-2021 מפרט טכני

תוכניות כיכר ברוך