חוברת מכרז עבודות פיתוח פינת חי

מפרט חשמל

מפרט אינסטלציה

מפרט תכנון

מפרט קונסטרוקציה

כתב כמויות

לינק לתשלום