מסמכים כללים:

  1. 8-2021M כתב כמויות למכרז
  2. גן ילדים ובית כנסת
  3. הנחיות להכנת תכנית בטיחות להתארגנות אתר בניה
  4. ‏‏חוברת מכרז
  5. טפסים לסילוק
  6. פסולת בנין
  7. מעון יום אדריכלות
  8. מעון יום פיתוח
  9. מעון יום קונסטרוקציה
  10. מקווה קונסטרוקציה

מסמכים מעון יום: תוכניות מעון יום

מסמכים גן ילדים ובית כנסת: גן ילדים ובית כנסת

מסמכים מקווה: מקווה